';
طرح مطالعه بازار آهن اسفنجی

کارفرما : شرکت میکا سازه

محل پروژه : اصفهان – اصفهان

حجم سرمایه گذاری کل : 20.000میلیون ریال

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی

 

هدف از اجرای طرح

کک ماده اي است متخلخل كه در کوره بلند صنايع متالوژيکي به کار مي رود و نقش هاي مختلف تأمين انرژي، احياء کاني هاي آهن، ايجاد تخلخل براي عبور گازهاي احياء کننده و کربوره کردن چدن را دارا مي باشد و در کوره کوپل نيز کک بعنوان سوخت و عامل احياء کننده مصرف مي شود.

ذغال هاي خاصي جهت توليد کک متالورژي بکار مي روند و خواص ذغال سنگ تعيين کننده خواص کک توليدي است و وجود خاکستر در ذغال سبب افزايش مصرف کک و سنگ آهک در کوره بلند و کاهش ظرفيت توليد باتري هاي کک سازي مي شود  کک داراي درصدي از گوگرد و فسفر است در نتيجه مهمترين عامل ورود گوگرد و فسفر به فرآيند توليد فولاد (جزء عناصر مضر در فولادها ) مي باشد.

نظر
اشتراک گذاری
shabahangbarekat

پاسخ دهید