';
تولید آجرهای سبک هبلکس

کارفرما : مهدی ساوجی

محل پروژه : اصفهان

حجم سرمایه گذاری کل : 20000میلیون ریال

نوع تولید و ظرفیت تولید : 10.000.000 میلیون ریال

وضعیت پروژه : در حال بهربرداری

شرح خدمات انجام شده : طرح توجیهی و امکانسنجی

 

معرفی پروژه
در قرن حاضر رشد جمعيت در افزايش تقاضا براي انواع محصولات تحول اساسي ايجاد نموده و از طرفي ديگر نيز محدودیت منابع و صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش قیمت تمام شده محصولات در کنار تغيير سليقه و تنوع طلبي نيز عاملي جهت تغيير رفتار عمومي تقاضا گرديده است .

رشد تقاضا براي كالاهاي مصرفي و رفع نيازهاي اوليه مانند مسكن، شهرسازي و معابر و از طرفي ديگر رشد كالاهاي صنعتي متناسب با نيازهاي دنياي نوين آنچنان بر دنياي صنعتي تاثير گذاشته كه نام فراصنعتي را به عصر حاضر لقب داده‌اند.

هبلکس چیست ؟

بلوکهای هبلکس یک نوع بتن سبک می باشد که از مواد اولیه سبک شامل شن ، آهک و سیمان و انواع خاکهای عایق و افزوددنیهای دیگر که طی فرایند تولید مخصوصی تهیه می گردد .

هبلکس پدیده ای سبک در صنعت ساختمان

و راه حلی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

نظر
اشتراک گذاری
shabahangbarekat

پاسخ دهید