';
طرح احداث پروژه آب معدنی

کارفرما : شرکت چشمه چنار فارس

محل پروژه : فارس  – شیراز

حجم سرمایه گذاری کل : 120.000میلیون ریال

نوع تولید و ظرفیت تولید : 75میلیون بطری در سال

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

 

معرفی پروژه

آب معدنی ، آبي است كه از چشمه هاي جوشان و يا جاري  يا حفر شده در طبيعت كه داراي خواص با ویژگی های  فیزیکی ، شیمیایی میکروبیولوژی و ارگانیکی تعریف شده ،ا ز طبقات زیرزمینی بدست می آید ،كه نبايد در معرض هیچگونه پالایش خارج از استانداردهای مربوط قرار گیرد و همچنين مي بايست فاقد باكتريهاي كليفرم بوده و داراي خصوصيات آب شرب باشد . آب استحصال شده را مي بايست  بلافاصله پس از جمع آوري و پس از انجام فرآيند عملياتي مخصوصي بهداشتي ، در بطري هاي به ابعاد و اندازه هاي مختلف بسته بندي نمود و جهت آشاميدن در بازار عرضه گردد .

نظر
اشتراک گذاری
shabahangbarekat

پاسخ دهید