';
طرح نظارت مالی ایرانیان مانا

کارفرما : شرکت ساختمانی ایرانیان مانا

محل پروژه : تهران

حجم سرمایه گذاری کل : 200.000میلیون ریال

نوع تولید و ظرفیت تولید : ساخت و ساز

وضعیت پروژه : انجام شد

شرح خدمات انجام شده : نظارت مالی و امکانسنجی

 

شرکت مانا با هدف اجرای پروژه های بزرگ ابنیه سنگین فلزی و بتنی ایجاد شده بود و در مدت فعالیت خود بیش از ۱۶۷ پروژه بزرگ صنعتی، عمرانی (دانشگاهی-اداری)، سدسازی اجرا نموده است.

اهم زمینه های فعالیت این شرکت شامل:

اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و معدنی در قالب قراردادهای مختلف EPC و EC و C

اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی شامل ساختمانهای خاص (بلند مرتبه بانکها- دانشگاهها و مراکز علمی) و دولتی

اجرای پروژه های بزرگ آبی شامل سد و شبکه- خطوط انتقال

اجرای پروژه های انبوه سازی ساختمان مبتنی بر روشهای نوین و مصالح نوین

اجرای پروژه های صنایع دریایی (موج شکن- بندر- اسکله)

اجرای پروژه های تاسیسات نفت و گاز و پالایشگاهی

اجرای پروژه های راه و راه آهن و فرودگاهی

نظر
اشتراک گذاری
shabahangbarekat

پاسخ دهید