';
طرح توجیهی بسته بندی ثانویه محصولات غذایی

کارفرما : شرکت فرصت آفرینان قرن

محل پروژه : تهران – تهران

حجم سرمایه گذاری کل : 100.000میلیون ریال

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

 

توضیحات طرح

یکی از وظایف بسته‌بندی، منتقل کردن اطلاعات محصول است. این مسئله می‌تواند به مصرف‌کنندگان در اتخاذ تصمیم‌های دقیق کمک کند. مثالی از چنین اطلاعات مهمی برچسب (Labeling) محصولات غذایی است. گرایش و اهمیت محصولات غذائی و بهداشتی، بر اهمیت برچسب‌زنی تأکید کرده و به مصرف‌کنندگان فرصت می‌دهد تا به‌طور محتاطانه و هشیارانه، گزینه‌های جایگزین را بررسی کنند و محصولات غذایی را به‌طور آگاهانه انتخاب کنند. طرح بسته برای ارائه اطلاعات، مهم است.

هاگز و همکاران (۱۹۹۸) نشان می‌دهند که اگر محصول، علاقه مصرف‌کننده را تحریک نکند، مصرف‌کننده توجهی به آن نمی‌کند. به‌طور کلی، کسب محصولات دارای سطح درگیری کم، توسط مصرف‌کننده، بدون بررسی دقیق نام تجاری و اطلاعات محصولات انجام می‌شود. این موضوع پیشنهاد می‌کند که اطلاعات روی بسته در چنین مواردی ارزش کمتری دارد. به‌عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان محصولات دارای سطح درگیری بالا، با دقت بیشتری اطلاعات پیام را ارزیابی می‌کنند و برای شکل دادن به نگرش‌ها و نیات خرید، به پیام روی بسته‌بندی اتکا می‌کنند.

نظر
اشتراک گذاری
shabahangbarekat

پاسخ دهید