';
طرح توجیهی بسته بندی قهوه و چای، حبوبات

کارفرما : شرکت شیرین گوار

محل پروژه : تهران – طرح توجیهی بسته بندی قهوه و چای، حبوبات

حجم سرمایه گذاری کل : 16.500میلیون ریال

نوع تولید و ظرفیت تولید : بسته بندی

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

 

چرا بسته بندی لازم است؟

بسته بندی از نقطه نظر جذاب نمودن ظاهر بسته و بازار پسند کردن آن نیز اهمیت زیادی دارد. این جنبه از بسته بندی کردن در بعضی موارد بقیه اهداف کاربرد آن را تحت پوشش قرار می دهد. در حالیکه تولید کننده هوشیار باید از این خطر دوری کند، چرا که سرمایه گذاری بیش از حد و اندازه بر این جنبه از بسته بندی نه تنها باعث موفقیت محصول در بازار نمی گردد بلکه شکست آن را نیز موجب می گردد. در این مورد می بایستی همواره میزان سرمایه گذاری انجام شده هماهنگ با محتویات درون بسته باشد چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اطلاعاتی که از این طرق در اختیار مصرف کننده گذاشته می شود.

نظر
اشتراک گذاری
shabahangbarekat

پاسخ دهید