';
طرح توجیهی تولید بیسکویت

کارفرما : شرکت گلمان شهد

محل پروژه : آذربایجان غربی – ارومیه

حجم سرمایه گذاری کل : 75.000میلیون ریال

نوع تولید و ظرفیت تولید : نبات و آبنبات 200000کیلوگرم در سال گز200000کیلو گرم در سال شکلات 000 100کیلو گرم در سال

وضعیت پروژه : در حال بهره براری

شرح خدمات انجام شده : امکانسنجی طرح توجیهی

نظر
اشتراک گذاری
shabahangbarekat

پاسخ دهید