';
طرح توجیهی خوراک دام

کارفرما : شرکت سیلوانا تلاشگران

محل پروژه : آذربایجان شرقی – تبریز

حجم سرمایه گذاری کل : 120.000میلیون ریال

نوع تولید و ظرفیت تولید : 35 هزار تن

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

شرح خدمات انجام شده : طرح توجیهی و امکانسنجی

 

هدف از اجرای طرح

با توجه به با توجه به برنامه ریزی سازمانهای بهداشتی و افزایش سهم انواع ماهیان در سبد غذایی کشور و ویژگی های طرح ،اجرای طرح خوراک آبزیان در منطقه ارومیه با ظرفیت ۳۵ هزار تن در سال می تواند پاسخگوی بخشی از نیازمندیهای کشور به این محصول بوده و از میزان واردات این محصول بکاهد .

نظر
اشتراک گذاری
shabahangbarekat

پاسخ دهید