به وب سایت شرکت شباهنگ برکت خوش آمدید.
EN

کسب و کار و تجارت بازرگانی بخش میوه و صیفی جات
کسب و کار و تجارت بازرگانی بخش میوه و صیفی جات
کسب و کار و تجارت بازرگانی بخش میوه و صیفی جات
کسب و کار و تجارت بازرگانی بخش میوه و صیفی جاتکسب و کار و تجارت بازرگانی بخش میوه و صیفی جاتکسب و کار و تجارت بازرگانی بخش میوه و صیفی جات
کارفرما : شرکت فریور تجارت شایا
محل پروژه : تهران - تهران
حجم سرمایه گذاری کل : 590میلیون ریال
نوع تولید و ظرفیت تولید : کشاورزی
وضعیت پروژه : در حال بهره برداری
شرح خدمات انجام شده : طرح توجیهی

معرفی پروژه 
ایران یکی از نخستین کشورهای دنیا است که در آن کشاورزی و زراعت آغاز شده ‌است، تقریبا یک سوم زمین‌های ایران قابلیت کشاورزی دارد در سال ۹۱، مقدار ۱۱۸ میلیون تن محصول تولید شده و طبق برنامه پنجم توسعه این میزان باید به ۳۰۰ میلیون تن در آخر برنامه برسد و کشاورزی ایران ظرفیت تغذیه ۲۰۰ میلیون نفر یعنی حدود سه برابر جمعیت کنونی را دارد.طراحی سایت : پرشین تیک