به وب سایت شرکت شباهنگ برکت خوش آمدید.
EN

طرح توجیهی کک مازندران
طرح توجیهی کک مازندران
طرح توجیهی کک مازندرانطرح توجیهی کک مازندران
کارفرما : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
محل پروژه : مازندران - سواد کوه
حجم سرمایه گذاری کل : 2.200.000میلیون ریال
نوع تولید و ظرفیت تولید : 276000تن در سال
وضعیت پروژه : در حال بهره برداری
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی وامکانسنجی

معرفی پروژه
کک ماده اي است متخلخل كه در کوره بلند صنايع متالوژيکي به کار مي رود و نقش هاي مختلف تأمين انرژي، احياء کاني هاي آهن، ايجاد تخلخل براي عبور گازهاي احياء کننده و کربوره کردن چدن را دارا مي باشد و در کوره کوپل نيز کک بعنوان سوخت و عامل احياء کننده مصرف مي شود.

ذغال هاي خاصي جهت توليد کک متالورژي بکار مي روند و خواص ذغال سنگ تعيين کننده خواص کک توليدي است و وجود خاکستر در ذغال سبب افزايش مصرف کک و سنگ آهک در کوره بلند و کاهش ظرفيت توليد باتري هاي کک سازي مي شود  کک داراي درصدي از گوگرد و فسفر است در نتيجه مهمترين عامل ورود گوگرد و فسفر به فرآيند توليد فولاد (جزء عناصر مضر در فولادها ) مي باشد.طراحی سایت : پرشین تیک