به وب سایت شرکت شباهنگ برکت خوش آمدید.
EN

طرح توجیهی ساخت شناور دریایی و کشتی
طرح توجیهی ساخت شناور دریایی و کشتی
طرح توجیهی ساخت شناور دریایی و کشتیطرح توجیهی ساخت شناور دریایی و کشتی
کارفرما : شرکت طیف کارون خوزستان
محل پروژه : خوزستان - اهواز
حجم سرمایه گذاری کل : 61میلیون ریال
نوع تولید و ظرفیت تولید : ساخت شناور دریایی 3فروند
وضعیت پروژه : در حال بهره برداری
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

هدف طرح

  • افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل دریایی
  • تلاش در جهت خود کفایی
  • اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم
  • کاهش قیمت تمام شده حمل و نقل دریایی


طراحی سایت : پرشین تیک