به وب سایت شرکت شباهنگ برکت خوش آمدید.
EN

طرح احداث کارخانه پشم شیشه ایران
طرح احداث کارخانه پشم شیشه ایران
طرح احداث کارخانه پشم شیشه ایرانطرح احداث کارخانه پشم شیشه ایران
کارفرما : مشاور بین المللی طرح گستر دنا
محل پروژه : تهران - تهران
حجم سرمایه گذاری کل : 191,087.1میلیون ریال
نوع تولید و ظرفیت تولید : (ظرفیت 10.000 تن)
وضعیت پروژه : در حال بهره برداری
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و نظارت

هدف از اجرای طرح

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی احداث کارخانه تولید انواع محصولات پشم شیشه در منطقه ویژه اقتصادی شیراز  میباشد.  مطالعات انجام شده در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا پس از ارائه خلاصه گزارش در فصل کلیات طرح در فصلهای بعدی محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص  انتخاب ماشین آلات و سازندگان معتبر در دنیا چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد .طراحی سایت : پرشین تیک