به وب سایت شرکت شباهنگ برکت خوش آمدید.
EN

طرح احداث پروژه آب معدنی
طرح احداث پروژه آب معدنی
طرح احداث پروژه آب معدنیطرح احداث پروژه آب معدنی
کارفرما : شرکت چشمه چنار فارس
محل پروژه : فارس - شیراز
حجم سرمایه گذاری کل : 120.000میلیون ریال
نوع تولید و ظرفیت تولید : 75میلیون بطری در سال
وضعیت پروژه : در حال بهره برداری
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

معرفی پروژه
آب معدنی ، آبي است كه از چشمه هاي جوشان و يا جاري  يا حفر شده در طبيعت كه داراي خواص با ویژگی های  فیزیکی ، شیمیایی میکروبیولوژی و ارگانیکی تعریف شده ،ا ز طبقات زیرزمینی بدست می آید ،كه نبايد در معرض هیچگونه پالایش خارج از استانداردهای مربوط قرار گیرد و همچنين مي بايست فاقد باكتريهاي كليفرم بوده و داراي خصوصيات آب شرب باشد . آب استحصال شده را مي بايست  بلافاصله پس از جمع آوري و پس از انجام فرآيند عملياتي مخصوصي بهداشتي ، در بطري هاي به ابعاد و اندازه هاي مختلف بسته بندي نمود و جهت آشاميدن در بازار عرضه گردد .طراحی سایت : پرشین تیک