به وب سایت شرکت شباهنگ برکت خوش آمدید.
EN

توسعه و بهینه سازی شبکه  WAN با تجهیزات TELLABS و ارائه خدمات  SLA  به مشترکین تجاری
توسعه و بهینه سازی شبکه  WAN با تجهیزات TELLABS و ارائه خدمات  SLA  به مشترکین تجاری
کارفرما : شرکت امیدژرف نگر
محل پروژه : تهران
حجم سرمایه گذاری کل : 375.890 میلیون ریال
نوع تولید و ظرفیت تولید : توسعه و بهینه سازی شبکه WAN با تجهیزات TELLABS و ارائه خدمات SLA به مشترکین تجاری
وضعیت پروژه : در حال اخذ تسهیلات
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی

هدف از اجرای طرح
بهینه سازی و توسعه شبکه TELLABS و ارائه خدمات SLA به مشترکین تجاری

اهداف پروژه
توسعه بازار از طریق توسعه مشتریان تجاری
افزایش طول مدت استفاده مشتریان تجاری از خدمات ارائه شده
کاهش مهاجرت مشتریان تجاری به اپراتور دیگر
کاهش و انتقال ریسک پروژه ها به بخش خصوصی
استفاده بهینه از ظرفیت ها و دانش و مهارت بخش خصوصیطراحی سایت : پرشین تیک