به وب سایت شرکت شباهنگ برکت خوش آمدید.
EN

شباهنگ برکت چگونه کار می کند

شباهنگ برکت  چگونه کار می کند؟
فرآيند عمومي خدمات شركت شباهنگ برکت در ارائه خدمات مشاوره‌اي به شرح زير تعريف شده است:
۱- مراجعه يا معرفي متقاضي
۲- حضور در جلسات با كارفرما و بحث و تبادل نظر جهت تعريف و تعيين صورت مسئله و شناسايي تابع هدف
۳- تعين شرح خدمات و ارائه پيشنهاد همكاري Proposal
۴- موافقت كارفرما و عقد قرارداد
۵- انجام مراحل اجرائي پروژه از جمله تمام يا بخشي از فعاليت‌هاي پروژه برحسب موضوع به شرح زير:
دريافت مستندات و مدارك و ريز اطلاعات از كارفرما
حضور در جلسات و ارائه راهنمائي‌ها و مشاوره‌هاي موردي و كلي
انجام بازديدها و بررسي‌هاي حضوري
تامين مستندات تكميلي انجام پروژه (مكاتبات و مذاكرات و پي‌گيري‌ها و غیره)
انجام مطالعات و تحقيقات لازم
تهيه گزارش‌هاي مفهومي و مقدماتي
بررسي و انطباق گزارشات با توابع هدف
تهيه گزارش‌هاي نهايي
عمليات مديريت و اجراي پروژه
تامين نرم افزارها و سخت افزارهاي لازم و غیره

۶- ارائه خدمات نهايي به كارفرما

۷- ارائه خدمات در دورة خدمات پس از فروش و ارائه مشاوره هاي تكميلي

۸- خاتمة پروژه


طراحی سایت : پرشین تیک